SMRT dan SBS perpanjang layanan feeder kereta dan bus pada malam Hari Raya Haji

SMRT dan SBS akan memperpanjang layanan kereta api dan bus feeder pada hari Senin, menjelang Hari Raya Haji.

Kereta terakhir yang berangkat dari stasiun MRT City Hall akan berangkat pukul 12.30 pagi. Kereta Circle Line terakhir yang berakhir di HarbourFront akan berangkat dari Dhoby Ghaut pada pukul 23.55 sedangkan kereta terakhir di Circle Line yang berakhir di Dhoby Ghaut akan berangkat dari HarbourFront pada pukul 23.30.

Waktu bus terakhir untuk layanan feeder SMRT di persimpangan Bukit Batok, Choa Chu Kang, Woodlands, Sembawang dan Yishun juga akan diperpanjang. Komuter dapat merujuk ke situs web SMRT untuk pengaturan waktu tertentu.

SBS juga akan memperluas layanan kereta api di Jalur Timur Laut dan Light Rail Transits (LRT) Punggol dan Seng Kang dan untuk layanan bus pengumpan SBS. Penumpang dapat memeriksa situs web SBS Transit untuk detail lebih lanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Cute Blog by Crimson Themes.